cheap replica watches fake piaget dancer for sale,rolex replicas fake cartier roadster watch,replica watches paypal tag heuer fakes replica watches

TURKCE - ENGLISH
 |    Ara
   

 

  T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

       Sayı : B.18.4.İÇO.2.41.00.02.145-01 /8754                                                                 18.10.2010
       Konu : Taşıma ve Bertaraf İşlemleri

.............................................................................................................................................

    Bilindiği üzere 14 Mart 2005 tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip , politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsamaktadır. 


    30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği ; yönetmeliğin EK-1 ‘ inde belirtilen I., I I. Ve I I I. Kategori atık yağların üretimi , geçici depolanması , toplanması , taşınması ,işlenmesi ,bertarafı , ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri , yapılacak denetimleri düzenlemektedir.


    19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ise ; bitkisel atık yağların geçici depolanması , toplanması , taşınması , geri kazanılması , bertarafı , ticareti , ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri , yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler.


    Adı geçen yönetmelik gereğince tehlikeli atık/atık yağ/bitkisel atık yağ üreticileri ; atıklarını lisanslı taşıma araçları ile atığın niteliğine göre lisanslı geri kazanım / bertaraf tesisine göndermek , bu işlem için taşıma formları kullanmak zorundadırlar.


    Taşıma lisanslı araçlar seçilirken ; lisanslı aracın taşınacak atık kodunu taşımaya haiz ve aracı kullanan sürücünün sürücü eğitim sertifikalı olması (Uluslar arası Nakliyeciler Derneği, Uluslararası Sürücüler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ‘ndan onay almış kurum ve kuruluşlardan eğitim almış ve geçerlilik süresi bitmemiş sürücüler) gerekmektedir.

 

 


 Adres : Yahya Kaptan Karşısı D-100 Karayolu Üzeri                                             Başiskele-Kocaeli
 Tel : 0 262 311 69 75                                                                                      Faks : 0 262 311 6982 

 

 

 

 

 

 

 

    Bahsekonu hükümleri yerine getirmeyen atık üreticileri, taşıyıcılar, gerikazanım/bertaraf eden tesisler kusur şartı aranmaksızın sorumludur ve 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri doğrultusunda uymayan firmalar hakkında gerekli yasal ve idari işlemlere başvurulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


                                                                                                                          Dağıstan KILIÇASLAN
                                                                                                                                        Vali a. 
                                                                                                                                 Vali Yardımcısı 
 

 

DAĞİTIM:
Tüm OSB. ‘ler
Kocaeli Sanayi Odası
Gebze Ticaret Odası
Ekli Liste

          

 

  T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

       Sayı : B.18.4.İÇO.2.41.00.02.145-01 /8754                                                                 18.10.2010
       Konu : Taşıma ve Bertaraf İşlemleri

.............................................................................................................................................

    Bilindiği üzere 14 Mart 2005 tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip , politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsamaktadır. 


    30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği ; yönetmeliğin EK-1 ‘ inde belirtilen I., I I. Ve I I I. Kategori atık yağların üretimi , geçici depolanması , toplanması , taşınması ,işlenmesi ,bertarafı , ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri , yapılacak denetimleri düzenlemektedir.


    19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ise ; bitkisel atık yağların geçici depolanması , toplanması , taşınması , geri kazanılması , bertarafı , ticareti , ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri , yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler.


    Adı geçen yönetmelik gereğince tehlikeli atık/atık yağ/bitkisel atık yağ üreticileri ; atıklarını lisanslı taşıma araçları ile atığın niteliğine göre lisanslı geri kazanım / bertaraf tesisine göndermek , bu işlem için taşıma formları kullanmak zorundadırlar.


    Taşıma lisanslı araçlar seçilirken ; lisanslı aracın taşınacak atık kodunu taşımaya haiz ve aracı kullanan sürücünün sürücü eğitim sertifikalı olması (Uluslar arası Nakliyeciler Derneği, Uluslararası Sürücüler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ‘ndan onay almış kurum ve kuruluşlardan eğitim almış ve geçerlilik süresi bitmemiş sürücüler) gerekmektedir.

 

 


 Adres : Yahya Kaptan Karşısı D-100 Karayolu Üzeri                                             Başiskele-Kocaeli
 Tel : 0 262 311 69 75                                                                                      Faks : 0 262 311 6982 

 

 

 

 

 

 

 

    Bahsekonu hükümleri yerine getirmeyen atık üreticileri, taşıyıcılar, gerikazanım/bertaraf eden tesisler kusur şartı aranmaksızın sorumludur ve 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri doğrultusunda uymayan firmalar hakkında gerekli yasal ve idari işlemlere başvurulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


                                                                                                                          Dağıstan KILIÇASLAN
                                                                                                                                        Vali a. 
                                                                                                                                 Vali Yardımcısı 
 

 

DAĞİTIM:
Tüm OSB. ‘ler
Kocaeli Sanayi Odası
Gebze Ticaret Odası
Ekli Liste

          

Tüm Hakları MEGEM ' e aittir.   Kullanım Şartları  Gizlilik Web Tasarım